Czym się zajmuje rzeczoznawca dzieł sztuki?

Określanie wartości dzieł sztuki nie jest zadaniem łatwym – trzeba być wykwalifikowanym w tym kierunku, żeby umieć ocenić ile co może być warte i przede wszystkim czy jest autentyczne. Osoby, które nie zajmują się tym profesjonalnie i które nie mają ani stosownego wykształcenia, ani doświadczenia, nie mogą samodzielnie wycenić wartości danej rzeczy – zapewne ich ocena byłaby bowiem błędna.

Dlatego jeśli ktoś ma coś do sprzedania, pragnie coś od kogoś kupić, albo po prostu ma w swoim posiadaniu (na przykład w formie spadku po kimś) jakąś pozornie cenną pamiątkę i chce się dowiedzieć ile dokładnie może być ona warta, powinien zgłosić się do takiego specjalisty-rzeczoznawcy. W tekście dokładnie wyjaśniamy jaki jest zakres jego obowiązków i jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę!

Cechy dobrego eksperta

Rzeczoznawca dzieł sztuki to osoba, która musi odznaczać się ogromną wiedzą, doświadczeniem nabytym w toku tego kształcenia, jak również odpowiedzialnością, spostrzegawczością i uczciwością. Jeśli ktoś pragnie wykonywać podobny zawód, musi się przede wszystkim kształcić i podnosić stale poziom swojej wiedzy, uczęszczając w różnych kursach, jak też po prostu traktować swój zawód jak pasję, stale o nim czytając. W ten sposób zyskuje się dodatkowe umiejętności, podnosi swoje kwalifikacje – i można stać się kimś ważnym na rynku. Od rzeczoznawcy wymaga się nieomylności – decyduje on bowiem o bardzo istotnych kwestiach, a jego ocena może decydować czasem nawet o zniszczeniu dzieła.

Kluczowe jest doświadczenie

Rzeczoznawca dzieł sztuki ma szczególne zadanie, ponieważ potwierdza autentyczność jakiejś rzeczy. Czasem nie trzeba wykształcenia, ale doświadczenie, które jest jego zastępstwem zawsze jest konieczne – należy bowiem określić styl, formę, osadzić dzieło w twórczości danego artysty, dostrzec wszystkie szczegóły przemawiające za autentycznością (lub nie) danego dzieła. Najbardziej renomowani specjaliści to ci, którzy otrzymali oficjalny tytuł od Ministerstwa Kultury – posiadanie tego tytułu nie jest jednak konieczne, żeby pracować jako rzeczoznawca. Kontakt z taką osobą jest konieczny zawsze wówczas, gdy potrzeba nam oficjalnego potwierdzenia autentyczności dzieła, by móc je sprzedać lub wywieźć poza Polskę.

Dowiedz się więcej na: https://desa.pl/pl/pages/19/oceny