O obsłudze prawnej nieruchomościZ nieruchomościami wiąże się wiele, bardzo różnych spraw. Właściciel nieruchomości może ją wynająć, sprzedać, darować. Nieruchomość każdy z nas może także kupić lub otrzymać w spadku. Nieruchomości mogą być nie tylko własnością osób fizycznych, ale także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. One także nie są wolne od pewnych problemów wynikających z posiadania danej nieruchomości. Może się okazać, że bez pomocy prawnika pewnych problemów nie da się rozwiązać. Stąd też na rynku pojawiły się kancelarie, których specjalnością jest obsługa prawna nieruchomości.

Pomoc prawna dla klientów

Oferta skierowana do klientów indywidualnych odbiega od tej skierowanej do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Jest to spowodowane tym, że te obie grupy klientów borykają się z zupełnie odmiennymi problemami. Najczęściej osoby indywidualne zgłaszają się po pomoc, kiedy zostają spadkobiercami nieruchomości, kiedy zainteresowane są kupnem lub sprzedażą nieruchomości, czy też zamierzają sporządzić akt darowizny nieruchomości. Pracownicy kancelarii udzielą nam wszelkiej pomocy. Może obejmować ona tylko poradę, ale także sporządzenie niezbędnych pism, opinii prawnych czy umów. Mogą nas także reprezentować w postępowaniu przed organami administracyjnymi czy przed sądem.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Z kolei wspólnota mieszkaniowa może zwrócić się o pomoc w razie pojawienie się sporów wśród członków, czy nawet w ściąganiu opłat, które muszą ponosić członkowie wspólnoty. W zależności od wielkości wspólnoty mieszkaniowej (wpływa ona na jej kondycję finansową) może ona zdecydować się na stałą lub okazjonalną współpracę z kancelarią. Kancelarie, które oferują obsługę prawną nieruchomości nic w tym względzie nie narzucają swoim klientom. Zasady współpracy są oparte na wzajemnym zaufaniu i dopasowane do indywidualnych wymagań i oczekiwań klientów.

Zarządzanie nieruchomością zgodnie z przepisami obowiązującego prawa może okazać się bardzo trudne. Z porad prawnych korzystają więc nie tylko osoby prywatne, ale także wspólnoty mieszkaniowe. Nieznajomość prawa nie chroni bowiem przed odpowiedzialnością.

Sprawdź również: http://suwka.pl