Dlaczego bank wypowiedział umowę kredytową?

Porady

Banki raczej rzadko decydują się na wypowiedzenie umowy kredytowej. Sytuacja ta nie jest dla kredytobiorcy korzystna. Co może skłonić bank do podjęcia takiej decyzji?

 

Nieterminowe płacenie rat

 

Najczęściej banki decydują się na wypowiedzenie umowy kredytobiorcom, którzy spóźniają się z płaceniem rat kredytu. Stosują przy tym różne zasady postępowania. Jeden ban może rozpocząć procedurę wypowiedzenia umowy kredytowej w przypadku, gdy kredytobiorca nie zapłaci przykładowo dwóch rat. Inny taką procedurę może rozpocząć, gdy kredytobiorca zalega na przykład z opłaceniem czterech kolejnych rat. Kredytobiorcy, którzy mają problemy z płaceniem rat, gdyż na skutek różnych życiowych sytuacji brakuje im na ratę, powinni negocjować z bankiem nowe warunki kredytowania, a nie unikać płacenia rat. Wypowiedzenie umowy kredytowej oznacza konieczność natychmiastowej spłaty pozostałej sumy pożyczonej od banku. Osoby z przejściowymi trudnościami w spłacie kredytu mogą wystąpić do banku między innymi o tak zwane wakacje kredytowe.

 

Obniżenie zdolności kredytowej

 

Kredytobiorca ani bank nie są w stanie przewidzieć jak potoczy się sytuacja finansowa w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Może się ona pogorszyć, w efekcie zmniejszy się zdolność kredytowa już w trakcie obowiązywania umowy. To może skłonić bank do zastosowania jednego z dwóch rozwiązań. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową lub zażądać dodatkowego zabezpieczenie kredytu. W tym drugim przypadku może zaproponować, aby kredytobiorca znalazł osobę, które zdecyduje się zostać współkredytobiorcą.

Dlaczego bank wypowiedział umowę kredytową?

Wykorzystanie kredytu niezgodnie z celem

 

Wśród kredytów bankowych tylko kredyt gotówkowy nie jest celowy. Środki z niego kredytobiorca może wydać na dowolny cel. Ale już na przykład w przypadku kredytu hipotecznego najczęściej jego celem jest budowa domu. Środków finansowych z tego kredytu nie można więc przeznaczyć na cel, który nie ma związku z budową domu.

W umowie, którą kredytobiorca zawiera z bankiem są dokładnie opisane sytuacje, w których umowa może zostać wypowiedziana.

Dodaj komentarz