Jak rozwiązać przed czasem umowę leasingową?

Jak rozwiązać przed czasem umowę leasingową?

O samochodach Porady

Podpisanie umowy leasingowej zwykle jest kwestią, która nie budzi poważniejszych wątpliwości. Gdy jednak chcemy ją rozwiązać, możemy natrafić na pewne komplikacje. Warto przybliżyć więc te zagadnienie.

Jak rozwiązać przed czasem umowę leasingową?

Czy można zakończyć leasing wcześniej?

Gdy decydujemy się na leasing samochodowy, ustalamy wspólnie z leasingodawcą szereg szczegółów, w tym również okres trwania zawartego kontraktu. Jego minimalny czas jest zawsze definiowany przez grupę przepisów określanych mianem amortyzacyjnych. Informują one o tym, po upływie jakiego czasu możemy mówić o leasingu operacyjnym zgodnie z polskim prawem. W przypadku samochodów osobowych okres ten wynosi 24 miesiące i taki jest też minimalny czas obowiązywania umowy.

Wcześniejsze zakończenie umowy nie jest częstą praktyką, a i same firmy oferujące leasing samochodu starają się raczej odwodzić od niej swoich klientów niż zachęcać do takiego działania. Może jednak okazać się, że nie ma innej możliwości. Wtedy o konsekwencjach decyzji leasingobiorcy decyduje przede wszystkim to, w jakim momencie decyzja zostaje podjęta.

Z jakimi rozwiązaniami należy się liczyć?

Jeśli zastanawiamy się nad wcześniejszym zakończeniem umowy, a nie został zachowany tak zwany normatywny okres amortyzacji komplikacje są dość poważne. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu umowy może mieć niekorzystne dla firmy skutki podatkowe. Urząd skarbowy ma prawo wówczas uznać, że opłaty leasingowe nie są kosztem uzyskania przychodu. W innych okolicznościach obie strony ustalają najbardziej korzystne dla siebie zasady, w oparciu o które rozwiązana zostanie umowa. Często konieczne jest więc nie tylko spłacenie zobowiązania, ale i uiszczenie dodatkowych opłat. Rozwiązaniem alternatywnym jest cesja praw i obowiązków wynikających z tytułu umowy na inny podmiot. Nie jest jednak powiedziane, że każdy leasingodawca zgodzi się na takie rozwiązanie. Należy też liczyć się z tym, że również w takiej sytuacji pojawią się dodatkowe koszty generowane choćby z powodu konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

Dodaj komentarz