Jak wygląda wycena dzieł sztuki?

Artykuły

Wycena dzieł sztuki (obrazów, biżuterii, rzeźb i innych przykładów rzemiosła artystycznego) jest najskuteczniejszym sposobem na zyskanie informacji na temat ich rzeczywistej wartości. Najczęściej wykonuje się ją tuż przed sprzedażą danego eksponatu po to, aby trafnie oszacować jego minimalną cenę. Bywa jednak i tak, że wycena obrazów i innych dzieł sztuki jest wykonywana przede wszystkim po to, aby zaspokoić ciekawość ich właściciela lub w celu określenia najlepszej oferty związanej z ubezpieczeniem drogocennych przedmiotów.

Kto zajmuje się wyceną dzieł sztuki

Wycena dzieł sztuki jest zadaniem powierzanym zazwyczaj rzeczoznawcom dzieł sztuki – osobom, które mogą się pochwalić nie tylko odpowiednim wykształceniem kierunkowym, ale i doświadczeniem pozwalającym na trafne oszacowanie wartości przedmiotu. Rzeczoznawcy potrafią świadczyć tego rodzaju usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Znacznie częściej znajdują jednak zatrudnienie w antykwariatach i profesjonalnych domach aukcyjnych, gdzie oczekują na kolejnych klientów.

Jak wygląda wycena dzieł sztuki?

Od czego zależy wycena dzieł sztuki

Wycena dzieł sztuki jest wypadkową przynajmniej kilku czynników, wśród których na pierwszy plan wysuwa się ich autentyczność. Praca, która nie jest oryginałem, może znaleźć się w sprzedaży jedynie wówczas, gdy kupujący zostaną wyraźnie poinformowani o tym, że nie mają do czynienia z oryginałem. W rezultacie – nawet przygotowana z dużą starannością, nigdy nie osiągnie ceny choćby zbliżonej do tej, jaką posiada oryginał. Innym ważnym czynnikiem jest autorstwo. Jeśli dane dzieło pochodzi z kolekcji uznanego twórcy, ma szansę na osiągnięcie dużej wartości nawet, jeśli w obiektywnym ujęciu, nie jest pracą najbardziej udaną. Rzeczoznawcy zwracają też uwagę na pochodzenie dzieła sztuki. Czasem to właśnie jego historia dodaje mu wartości i bywa ciekawsze nawet niż samo dzieło. Innymi ważnymi czynnikami są czas powstania, cechy fizyczne dzieła oraz stan, w jakim się znajduje i ewentualna konieczność wykonania dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.

Dowiedz się więcej na: https://desa.pl/pl/pages/19/oceny

Dodaj komentarz