Jakie ubezpieczenie na wakacje warto mieć?

Porady

Jakie ubezpieczenie na wakacje warto mieć?Zagraniczne podróże leżą w zasięgu możliwości finansowych sporej ilości mieszkańców naszego kraju. Chętnie podróżujemy zarówno po Europie, jak i po innych kontynentach. Przybywa również osób, które przed wyjazdem na wymarzony zagraniczny urlop czy wycieczkę decydują się wykupić polisę turystyczną. Co powinna zapewniać dobra polisa na wakacje?

Elementy, który w polisie na wakacje nie może zabraknąć

Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje i decydując się na wykupienie ubezpieczenia przede wszystkim powinnyśmy zadbać o to, aby polisa gwarantowała nam:

  • bezpłatną pomoc medyczną zarówno w publicznych, jak o prywatnych placówkach służby zdrowia;
  • bezpłatny transport medyczny;
  • bezpłatne akcje ratowników górskich;
  • otrzymanie rekompensaty za zaginiony, zniszczony lub opóźniony bagaż.

 

Bezpłatna pomoc medyczna

Wyjeżdżając do jednego z krajów członkowskich UE z pomocy medycznej na takich samych zasadach, jak ubezpieczeni mieszkańcy danego państwa będziemy mogli skorzystać mając z sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oznacza to, że do pewnych świadczeń będziemy musieli dopłacić z własnej kieszeni. EKUZ obowiązuje tylko w krajach Unii, dlatego powinniśmy szczególnie zadbać o wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia, gdy wybieramy się do innych państw. Ubezpieczenie kosztów leczenia to pewność, że towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszt:

  • wizyt lekarskich;
  • badań diagnostycznych;
  • zabiegów;
  • operacji;
  • zakupu leków lub materiałów opatrunkowych.

Transport medyczny bez opłat

Karta EKUZ nie pokrywa kosztów związanych z transportem medycznym. Dlatego też ubezpieczając się przed wyjazdem na wakacje zadbajmy, aby polisa gwarantowała również pokrycie kosztów ewentualnego transportu medycznego do kraju. Pamiętajmy, że w przypadku braku polisy za transport taki będziemy musieli zapłacić sami, a koszty będą naprawdę bardzo wysokie.

Koszt akcji ratunkowej

W wielu państwach świata – także u naszych południowych sąsiadów – pomoc ratowników górskich udzielana jest odpłatnie. W przypadku akcji z użyciem śmigłowca, otrzymamy do uregulowania gigantyczny rachunek.

Dodaj komentarz