Banki udzielają bardzo różnych kredytów. Wśród nich jest również kredyt lombardowy. Inna nazwa tego produktu to kredyt pod zastaw. Co to za kredyt?

 

Kredyt lombardowy jest jednym z rodzajów kredytów krótkoterminowych. Kredytobiorca powinien go spłacić przez upływem dwunastu miesięcy od daty jego udzielenia. Udzielony kredyt lombardowy musi zostać przez kredytobiorcę zabezpieczony. Zabezpieczeniem kredytu lombardowego jest zastaw w postaci:

  • papierów wartościowych;
  • metali szlachetnych;
  • wartościowych towarów.

Wartość zastawu najczęściej jest wyższa niż pożyczona od banku kwota. Gdy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt, bank ma prawo sprzedać zastaw, aby odzyskać w ten sposób pożyczone pieniądze. Wartość zastawu decyduje o tym jak wysoką kwotę bank zdecyduje się pożyczyć. Najczęściej kredyt lombardowy jest udzielany pod zastaw papierów wartościowych. Kredytów lombardowych udzielają banki komercyjne oraz bank centralny. W Polsce bankiem centralnym jest NBP. Banki komercyjne udzielają kredytów lombardowych osobom fizycznym i prawnym, NBP udziela go wyłącznie innym bankom. Wartość zastawu jest wyceniana przez wyznaczonego przez bank rzeczoznawcę. Kosztem wyceny bank obciąża kredytobiorcę.

Kilka informacji o kredycie lombardowym

Stopa lombardowa to pojęcie, które jest bardzo mocno powiązane z kredytem lombardowym.

Pojęcie to jest przypisane do udzielanych przez Narodowy Bank Polski kredytów bankom komercyjnym. Pod pojęciem tym kryje się cena udzielanego im kredytu. W przypadku kredytu lombardowego dla banków komercyjnych również pobierany jest zastaw. Stopa lombardowa jest pojęciem ważnym dla wszystkich kredytobiorców. Jej wysokość wpływa bowiem na wysokość oprocentowania kredytów. Maksymalna wysokość oprocentowania nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej.

Kredyt lombardowy jest udzielany na krótki okres. Jest kredytem, którego oprocentowanie jest bardzo wysokie. Minimalna kwota, która może zostać przyznana równa jest 20 procent wartości zastawu. Maksymalna może wynieść 80 procent wartości zastawu.