Kłopoty ze spłatą kredytu hipotecznego

Porady

Kredyt hipoteczny to bardzo wysokie zobowiązanie, które spłaca się przez wiele lat. W większości przypadków kredytobiorcom nie udaje się go spłacić wcześniej. W przypadku tak wysokiego zadłużenia i bardzo długiego okresu spłaty, mogą pojawić się problemy z jego spłacaniem. Co robić w takiej sytuacji?

 

Karencja

 

Osoby, które mają problemy ze spłatą kredytu hipotecznego mogą sprawdzić, czy w zawartej z bankiem umowie kredytowej znalazł się zapis o tak zwanych wakacjach kredytowych. Dają one możliwość zawieszenia spłaty rat na pewien, ustalony przez bank okres. Wakacje kredytowe mogą trwać trzy miesiące. Ale banki zawieszają spłatę rat na różne okresy, trzeba o szczegóły dopytać w banku, który udzielił kredytu. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać tylko osoby, które powiadomią bank zanim przypadnie termin płacenia raty.

Zmiana rat

 

Kredyt hipoteczny można spłacać w ratach równych lub malejących. W przypadku, gdy kredyt spłacany jest w ratach malejących – na początku są wyższe, później zaczynają się zmniejszać – istnieje możliwość zamiany ich na raty równe. Minusem takiego rozwiązania jest wzrost odsetek.

Kłopoty ze spłatą kredytu hipotecznego

Przystąpienie do długu dodatkowej osoby

 

Dodatkowy kredytobiorca również może pomóc w wydostaniu się z kłopotów ze spłatą kredytu hipotecznego. Współkredytobiorcą mogą być rodzice, dzieci, teściowie, znajomi. Bank sprawdzi w tym przypadku łączną zdolność kredytową, a więc nie tylko dotychczasowego kredytobiorcy, ale także osoby, która chce przystąpić do zadłużenia. Pod uwagę zostaną wzięte nie tylko dochody, ale także stałe comiesięczne wydatki. Gdy osoba, która chce przystąpić do kredytu spełnia wymagane przez bank warunki, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Wydłużenie okresu kredytowania

 

Rozwiązanie to jest możliwe tylko w jednym przypadku: gdy kredyt nie został zaciągnięty na maksymalny okres. Czy bank rozpatrzy wniosek pozytywnie zależy także od tego w jakim wieku są kredytobiorcy. Osoby po 50. roku życia mają małe szanse na przyznanie maksymalnego okresu kredytowania.a

Dodaj komentarz