Rolnicy, którzy chcą, aby ich gospodarstwo rolne przynosiło dochody muszą je powiększać i unowocześniać. Tego typu inwestycje są jednak bardzo kosztowne, nie wszystkich rolników jest stać na to, aby pokryć je z oszczędności. Banki mają jednak bardzo bogatą ofertę kredytów. Są wśród nich także kredyty dla rolników.

 

Jaki kredyt mogą otrzymać rolnicy?

 

Wśród kredytów dedykowanych rolnikom znajdują się te, które są związane z prowadzeniem przez nich gospodarstwa rolnego. Najbardziej popularne kredyty mające związek z tą działalnością to:

  • kredyty obrotowe;

Kredyty obrotowe

 

Kredyt obrotowy dla rolników przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb w gospodarstwie. Pieniądze rolnicy mogą wydać na zakup:

  • paliwa do maszyn rolniczych;
  • środków ochrony roślin;
  • materiału siewnego;
  • paszy dla zwierząt gospodarskich.

To jeszcze nie są wszystkie cele, na które można przeznaczyć pożyczone przez bank pieniądze w ramach kredytu obrotowego. Cel musi jednak wiązać się z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Kredyty inwestycyjne dla rolników

 

Są to kredyty celowe, pożyczone od banku pieniądze mają zostać wydane na cele, które będą sprzyjać rozwojowi gospodarstwa rolnego. Za pieniądze z kredytu inwestycyjnego rolnicy mogą dokupić ziemię, dokonać zakupu nowych maszyn, zmodernizować lub wybudować nowe budynki gospodarcze.

Kredyty dla rolników

Inne rodzaje kredytów dla rolników

 

Dla rolników dostępne są także kredyty preferencyjne. To specjalny rodzaj kredytów. Wsparcia przy ich udzielaniu udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród kredytów preferencyjnych dostępne są:

  • kredyty z częściową spłatą kapitału;
  • z dopłatą do oprocentowania.

Preferencyjne kredyty dla rolników udzielane są między innymi przez banki spółdzielcze. Rolnicy mogą je otrzymać łatwiej, są opłacalne, gdyż ich koszt jest niższy. Rolnicy mogą ubiegać się także o kredyty, które nie są związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Są one udzielane na zasadach obowiązujących wszystkich potencjalnych kredytobiorców.