Jedną z usług świadczonych przez banki jest pożyczanie pieniędzy w formie kredytów. Obecnie w każdym banku można ubiegać się o udzielenie różnych kredytów. Jakie z nich są najbardziej popularne?

 

Kredyt gotówkowy

 

Jeden z najbardziej popularnych kredytów dla indywidualnych klientów. Jest przeznaczony dla osób o stałych dochodach. Próg dochodowy nie jest wysoki. Źródłem dochodów w przypadku kredytu gotówkowego może być umowa o pracę, emerytura, renta. W niektórych bankach osoby ubiegające się o kredyt gotówkowy mogą osiągać dochody także na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Kredyt hipoteczny

 

To kredyt, o który najczęściej klienci ubiegają, gdy planują budowę domu lub kupno mieszkania/domu. Jest udzielany przez banki na długi okres, sumy, o które występują przyszli kredytobiorcy są z reguły bardzo wysokie. Wysokość comiesięcznych zarobków to jeden z czynników, które banki biorą pod uwagę analizując wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego. Ważnym czynnikiem jest także wiek osoby, która chce otrzymać ten rodzaj kredytu. Banki z reguły nie zwracają jednak uwagi na wiek kredytobiorca w chwili, gdy składa wniosek. Dla banków ważniejsze jest, ile będzie on miał lat w dniu, gdy przypadnie termin wpłaty ostatniej raty. Górna granica jest ustalana bardzo różnie: może to być 75 lub 80 lat. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości. Warto pamiętać, że nierzetelni dłużnicy mogą bardzo łatwo nieruchomość stracić.

Popularne rodzaje kredytów

Kredyt odnawialny

 

To kredyt, który mogą otrzymać tylko osoby, które zdecydowały się na założenie rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego. Chcąc otrzymać kredyt odnawialny trzeba mieć konto osobiste założone co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku kredytowego. Kwota, która zostanie przyznana przez bank w ramach linii kredytowej zależy od wysokości miesięcznych zarobków. Banki udzielają jej najczęściej w wysokości jednokrotności lub trzykrotności miesięcznych zarobków. Banki są jednak elastyczne, klienci mogą negocjować przyznanie wyższego limitu.