Gdy brakuje pieniędzy na ratę kredytu, można podjąć z bankiem negocjacje, które pozwolą na regulowanie zadłużenia na nowych zasadach.

 

Wakacje kredytowe

 

To jedno z rozwiązań, które może zaproponować bank osobom, które nie mają pieniędzy, aby zapłacić kolejną ratę. O możliwość skorzystania z wakacji trzeba jednak złożyć wniosek przed dniem, w którym przypada termin wpłaty. W zależności od banku spłaty mogą zostać zawieszone na różny okres; może to być jeden miesiąc, trzy miesiące lub pół roku. Podczas wakacji kredytowych kredytobiorca może spłacać tylko odsetki lub nie płacić całej raty.

Wydłużenie okresu kredytowania

 

Jest możliwe tylko w przypadku, gdy kredyt nie został udzielony na maksymalny okres. Gdy okres jest maksymalny, nie ma już żadnej możliwości, aby został on wydłużony. Korzyścią z wydłużenia okresu kredytowania są niższe miesięczne raty. Jednak odbywa się to kosztem tego, że do banku oddaje się w sumie więcej. Odsetki od kredytu będą bowiem naliczane przez dłuższy okres. Rozpatrując wniosek o wydłużenie okresu kredytowania banki biorą pod uwagę wiek kredytobiorcy. Brany jest przy tym najczęściej wiek, który osiągnie kredytobiorca w dniu spłaty ostatniej raty. Górna granica jest różna w poszczególnych bankach. Najczęściej jest to 70 lat. Niektóre banki dają możliwość niewielkiego przekroczenia limitu wieku. Kredytobiorca musi jednak wyrazić zgodę na wykupienie ubezpieczenia na życie.

Problemy ze spłatą kredytu: jak je rozwiązać?

Zmniejszenie marży pobieranej przez bank

 

Na oprocentowanie kredytu bankowego składa się między innymi pobierana i ustalana przez bank marża. Można złożyć do banku wniosek, aby jej wysokość obniżył. W ten sposób, raty miesięczne będą niższe. Spadnie oprocentowanie kredytu..

Każda zmiana warunków umowy kredytowej wymaga podpisania aneksu. Podpisanie aneksu oznacza konieczność poniesienia dodatkowych opłat. Wysokość tych opłat jest ustalana indywidualnie przez bank. Na wysokość opłat wpływ ma między innymi rodzaj zaciągniętego kredytu. Średnio jest to koszt w wysokości 500 złotych.