Wśród bankowych kredytów jest także kredyt skierowany wyłącznie do studentów. To kredyt, który jest wyjątkowo korzystnie oprocentowany, ma także odroczony termin spłaty. Co jeszcze warto o tym kredycie wiedzieć?

Komu może zostać przyznany?

 

Kredyt studencki jest formą wsparcia dla studentów pochodzących z niezamożnych rodzin. Wnioski mogą składać osoby, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 2500 złotych. O kredyt mogą ubiegać się studenci uczelni publicznych i prywatnych. Osoby te mogą studiować w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym oraz studenci studiów doktoranckich.  Wniosek mogą złożyć ci studenci, którzy naukę rozpoczęli przed ukończeniem dwudziestu pięciu lat.

Jaki bank wybrać?

Kredytów studenckich nie udzielają wszystkie banki. Jest ich tylko kilka. Wniosek o kredyt studencki można składać tylko w placówkach:

  • PKO Bank Polski;
  • Bank PEKAO S.A.;
  • SGB-Bank;
  • Banku Polskiej Spółdzielczości.

Wniosek można złożyć w wybranym banku już 15 lipca. Są one przyjmowane do 15 listopada. Do wniosku studenci muszą dołączyć szereg dokumentów. Są to między innymi:

  • zaświadczenie z uczelni i statusie studenta;
  • zaświadczenie o dochodach w rodzinie;
  • dokumenty poświadczające posiadanie zdolności kredytowej.

Zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Kredyt może zostać także poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To rozwiązanie dla tych studentów, którym kredytu nie mogą poręczyć rodzice lub inne osoby.

Przydatne informacje o kredycie studenckim

Jak jest wypłacany kredyt?

 

Pieniądze przyznane przez bank są wypłacane przez rok akademicki w comiesięcznych ratach. Wysokość jednej raty wynosi 600 złotych. Kredyt jest przyznawany maksymalnie na sześć lat, a w przypadku doktorantów maksymalnie na 4 lata. Studenci, którzy otrzymali kredyt muszą pamiętać, aby w każdym kolejnym (do 31 marca oraz do 31 października) semestrze udać się do banku z ważną legitymacją. Inaczej bank wstrzyma wypłatę kolejnych transz.