Banki zajmują się między innymi udzielanie kredytów. Ich oferta jest niezwykle bogata. Banki oferują kredyty dla indywidualnych klientów, ale także firmom. Można je podzielić według różnych kryteriów.

 

Kryteria według, których dzielą się kredyty

 

Rozmawiając o rodzajach kredytów można je podzielić według kryterium:

  • formy kredytu;
  • okresu kredytowania;
  • sposobu zabezpieczenia kredytu;
  • waluty, w której został przyznany;
  • celu, na który kredyt bank przyznał.

 

Okres kredytowania

 

Z uwagi na okres kredytowania kredyty dzielą się na:

  • krótkoterminowe. Są udzielane na okres dwunastu miesięcy;
  • średnioterminowe. Okres kredytowania mieści się w przedziale od dwunastu do trzydziestu sześciu miesięcy;
  • długoterminowe. Udzielane są na okres powyżej trzydziestu sześciu miesięcy.

Zawsze okres kredytowania jest zapisany w zawartej z bankiem umowie kredytowej.

Waluta

 

Biorąc za kryterium walutę, w której można otrzymać kredy można wyróżnić tylko dwa rodzaje kredytów: w złotówkach oraz dewizowe. Kredyty dewizowe najczęściej udzielane są we frankach szwajcarskich i euro. Jeszcze kilka lat temu kredyty hipoteczne dla indywidualnych klientów we frankach szwajcarskich cieszyły się ogromną popularnością. Kurs franka był wyjątkowo niski, kredyt był jednym z najtańszych na rynku. Obecnie z uwagi na niekorzystny kurs franka szwajcarskiego nie cieszą się popularnością.

Cel kredytu

 

Wśród tych kredytów wyróżnić można przeznaczone dla firm kredyty:

  • inwestycyjne;

Kredyty inwestycyjne należą do kredytów z reguły udzielanych na długie okresy. Środki z kredytu inwestycyjnego przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na zakup wyposażenia do biura, zakup nieruchomości firmowych, nowych maszyn i sprzętów. Można je przeznaczyć również na kupno papierów wartościowych. Kredyty obrotowe należą do kredytów krótkoterminowych. Przyznawane są przedsiębiorstwom na bieżące potrzeby.

Rodzaje kredytów

Zabezpieczenie kredytu

 

Z uwagi na to kryterium wyróżnia się między innymi kredyty hipoteczne. W tym przypadku zabezpieczeniem jest wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości hipoteki.